Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt
flash goes here


Kadra 2017

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

LEKARZE:

Lek. med. Marcin Zygmuntowicz- lekarz specjalista psychiatra


TERAPEUCI:

mgr Tomasz Biedacha- kierownik poradni; pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych


mgr Marcin Szlaga - certyfikowany specjalista terapii uzależnień

mgr Sara Maciejewska- terapeuta w trakcie certyfikacji w zakresie psychoterapii uzależnień

mgr Bogusława Zdebska - Janiczak - terapeuta w trakcie certyfikacji w zakresie psychoterapii uzależnień

Bartłomiej Jaśkiewicz - instruktor terapii uzaleznień


PRACOWNICY REJESTRACJI:

mgr Lucyna HuberNewsy

13.02.2015 r. Nabór do grup w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin


czytaj »